Hier komt het omgevingsboek voor de basisschool van Belzele.

Een stukje Belzeelse geschiedenis ...

Van Belzele is al in de veertiende eeuw sprake, maar pas honderd jaar geleden werd het een zelfstandige parochie. Aanleiding was de oprichting van de kistenfabriek Usines d'Evergem. Die telde 1.200werknemers. De plotse bevolkingsaangroei leidde tot de autonomie van de parochie
In 1900 werd in Belzele het grote nieuws verspreid dat de toelating was gegeven om er een houten kapel op te richten.
Op Sacramentsdag, 14 juni 1900, werd de eerste proost ingehuldigd. Diezelfde dag werden de beelden van het H.-Hart en van de H.-Antonius eveneens gewijd. De kapel en de proosdij werden toegewijd aan het H.-Hart.
Maar niet tevreden met een houten kapel werd de gedachte opgevat om een kerk te bouwen. Bijna niet te geloven, maar blijkbaar toch waar, zouden de bouwwerken van onze kerk aangevat zijn in 1901 en waren die reeds voltooid in 1903 ... maar pas in 1907 werd Belzele een zelfstandige parochie.
De aanvankelijke lagere toren (24 m) werd in 1913 opgetrokken tot zijn huidige hoogte (41 m).

Hier vind je nog meer informatie over het ontstaan van onze parochie en de kerk ...

kerk_Belzele.gifDe Lieve ... of in de volksmond 't Liefken ...

Al is de Lieve vandaag de dag vooral gekend als een rustig gebied om langs te fietsen of wandelen, ooit diende die voor heel andere doeleinden.
In de Middeleeuwen werd het 45 km lange kanaal gegraven als verbinding tussen Gent en Damme en via het Zwin met de Westerschelde en de Noordzee. Op die manier had men een ‘rechtstreekse’ verbinding met Engeland, om er hun lakens te verkopen en anderzijds, om wol vanuit Engeland naar Gent te brengen.
Het kanaal takte aan het Gravensteen in Gent af van de Leie en liep via Wondelgem naar de Durme, volgde die een tijdje en verliet die toen weer om via Zomergem-Beke, Balgerhoeke, Maldegem en Moerkerke naar Damme te lopen.
Vandaag is het kanaal nog slechts op sommige plaatsen bevaarbaar, andere stukken verdwenen ondergronds of werden dichtgegooid. Wat nog rest werd in 2004 beschermd als historisch erfgoed en dat zijn nog slechts de volgende vier stukken:
  • In Gent tussen het Gravensteen en het Rabot
  • Tussen Meulestede (Gent) en Wondelgem
  • Tussen het Schipdonkkanaal te Stoktevijver en de Brugse Vaart te Vinderhoute (de foto werd op dit stuk gemaakt)
  • Tussen Damme tot Moerkerke.
Langs de Lieve loopt een jaagpad waar het heerlijk fietsen en wandelen is. De foto werd genomen aan Beirkesbrug. Langs het kanaal werd ook beer uit de aalputten van Gent naar hier vervoerd op schepen om er de landerijen mee te bemesten.
Daaraan dankt deze plaats zijn naam: hier moest de aal gecontroleerd worden om te zien of er geen extra water aan toegevoegd werd, waardoor de kwaliteit ten behoeve van bemesten minder goed was. De Lieve heette in de volksmond dan ook wel ’strontbeke’.


de_lieve.gif
Industriegebied de Durmakker


In de 20ste eeuw halfweg de jaren 1980 werd het industriegebied Durmakker aangelegd.
Dit grote industriegebied lig niet zo heel ver van onze school …
Heel wat bedrijven hebben er hun plaats gevonden.

De Durmakker telt ook enkele Sevesobedrijven. Dat zijn bedrijven die belangrijke chemische stoffen produceren, stockeren en/of verwerken. Als zich in zo’n bedrijf een ongeval voordoet, dan kan dit schadelijke gevolgen hebben voor de omgeving.
Bij een chemisch alarm gaan er elektronische sirenes af.
Ook Evergem heeft zo’n sirenes. Die worden door de Civiele Bescherming getest. Deze tests gebeurden vroeger volledig geluidloos. Maar sedert begin oktober 2002 organiseert de Civiele Bescherming ook luide tests, elke eerste donderdag van januari, april, juli en oktober, om 10 uur
Je hoort dan een huiltoon die na een korte onderbreking herhaald wordt.
Na de tonen weerklinkt uit de luidsprekers ‘Proefsignaal’.

industrie_durmakker.jpg


De leerlingen van het Provinciaal Technisch Instituut maken een brug ...


Aangepast werkstuk van PTI-leerlingen verbindt Vurstjen met Durmakker
Wie van de tramhalte van lijn 1 of van de treinstopplaats naar een bedrijf in industriegebied Durmakker moet, kan daarvoor een kortere weg nemen. Het gemeentebestuur van Evergem liet tussen Vurstjen en Durmakker een brug voor voetgangers en fietsers ontwerpen en plaatsen over de waterloop de Nieuwe Kale.
Het kunstwerk is een kopie op schaal van een brug die de Eeklose firma Buyck maakte en die in Willebroek ligt. Per twee leerlingen werd telkens een stuk van een meter gemaakt. Daarna werden de delen aan elkaar gelast, legt technisch adviseur van de PTI-afdeling mechanica en lassen en constructie Roger Den Tijn uit.
Het gevaarte, dat vijftien meter lang en ruim anderhalve meter breed is, werd met een vrachtwagen via industriezone Durmakker ter plaatse gebracht. In amper een uur werd de constructie met een kraan probleemloos op de brughoofden geplaatst.

voetgangersbrug.jpg


Sluizencomplex in Evergem


Evergem is ook voor het verkeer op het water van belang. Aan de sluis van Evergem (Ringvaart Noord) is het nu wel eens drummen. De bouw van een gigantische tweede sluis moet voorkomen dat de binnenscheepvaart hier rijtje moet schuiven.

Poort naar Frankrijk

Evergem is immers het knooppunt voor de binnenvaart in Vlaanderen en voor de haven van Gent meteen de poort richting Frankrijk. In 2001 telde de sluis 32.000 scheepsbewegingen, goed voor meer dan 13 miljoen ton vracht. De sluis vormt dan ook een grote flessenhals voor de Vlaamse binnenscheepvaart. De bouw van een van de grootste sluizen in Vlaanderen moet files vermijden. De nieuwe sluis slorpt 34 miljoen euro op.
De bestaande sluis meet 136 meter bij 16 meter.
De nieuwe sluis zal een lengte van 293 meter hebben en 25 meter breed zijn. En ze wordt naast de huidige sluis gebouwd. De bestaande sluis kan nu 1 groot schip en een aantal kleinere versassen, de nieuwe tegelijkertijd vier grote en vier kleine schepen.

Duurzaam water- en energiepark


Een duurzaam water- en energiepark, dat is de toekomst van het sluizencomplex. Op het eiland tussen de stuwgeul en de sluis komen vier windmolens, die jaarlijks zowat 2 miljoen kiloWattuur (kwh) opleveren. Goed voor de energievoorziening van 570 gezinnen. Verder zal de sluiswachter de sluis op basis van zonne-energie bedienen. Aan de stuw wordt een waterturbine gekoppeld. De opgewekte energie wordt dan aangewend voor de bediening van de sluis.

Op de site zou ook een educatief informatie- en bezoekerscentrum worden ingepland. Over het sluizencomplex komt er een verbindingspad voor voetgangers en fietsers te voet. De rivier Nieuwe Kale krijgt haar meanderend karakter terug en de oevers worden natuurvriendelijk aangelegd. Het gehavende landschap wordt heringericht en het Rabotstort wordt heraangelegd in een energietuin met onder meer koolzaad.

De bouw van de sluis levert 190.000 kubieke meter grond op die in een natuurontwikkelingsproject voor de oude zandwinningput ‘Leeuwenhof’ in Drongen wordt gebruikt.

westbekesluis1.jpg